fbpx

VILKÅR

Sist oppdatert: 29.10.2019

Priser og periode
Alle priser er oppgitt eks mva dersom ikke annet er nevnt. Priser pådriftstjenester er enten oppgitt pr. måned eller pr. år, men faktureres normalt pr halvår.
Ved justering av en tjeneste i løpet av avtaleperioden vil det normalt avregnes til et hovedforfall felles for alle tjenester og abonnement.

Fakturering og oppsigelse
Faktura for varer, tjenester og abonnement  utstedes normalt straks før ny abonnementsperiode begynner å løpe.
Alle abonnementstjenester løper normalt for 6 måneder av gangen, og eventuell oppsigelse må være meldt senest 14 dager før fornyelse.
– Kunden forplikter seg til å betale for tjenester ut neste periode dersom oppsigelsen ikke er mottatt innen denne fristen.

Oppsigelser skal sendes skriftlig til post@frontsoftware.no
Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før du har mottatt vår skriftlige bekreftelse.

Fakturagebyr
Vi sender i utgangspunktet kun ut faktura pr. e-post, dersom ikke annet er avtalt.
Ønskes faktura utsendt pr. papir tilkommer et gebyr for administrasjon og porto på kr. 60,- eks. mva. Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og er en del av avtalen du inngår når du bestiller tjenester hos oss.
– Faktura pr. e-post fritas for fakturagebyr.

Forbehold
Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å utbetale erstatning verken for nedetid eller stenging som følge av manglende betaling. FRONT Software AS forbeholder seg også retten til å stenge nettsteder eller tjenester som skaper unødig høy last eller problemer for andre tjenester eller kunder.

Angrerett og reklamasjon
Kunden har rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull .
Feil som avdekkes av kunden skal varsles FRONT Software skriftlig.
Overholder ikke kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor FRONT Software AS

Manglende betaling
Ved manglende betaling vil tjenester bli stengt. Manglende betaling av faktura vil medføre tap/sletting av domener, tjenester og innhold.
Gjenåpningsgebyr påløper fra minimum kr. 950,- eks. mva.
Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet, og gyldig kvittering er sendt på e-post til post@frontsoftware.no

Endring av betingelser
Kunden aksepterer at leverandøren gjør løpende endringer på betingelsene.

Ansvarsbegrensning
FRONT Software AS er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois-databaser og andre eksterne Internettressurser.

Force majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.