fbpx

PERSONVERN

Personvern

Sist oppdatert: 30.01.2019

Denne policyen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, behandler og avslører dine personlige data i forbindelse med din tilgang til og bruk av frontsoftware.no og systemer levert av FRONT Software AS. Persondata er informasjon som angår et identifisert eller identifiserbart individ, for eksempel navn, e-postadresse og IP-adresse.

FRONT Software AS er behandlingsansvarlig for personlig informasjon vi samler gjennom vår ageto.no.
For systemer levert av FRONT Software AS er det kunder som selv er behandlingsansvarlig for persondata som er tilknyttet systemet. FRONT Software AS behandler de nevnte persondataene for å drifte systemet og gi brukerstøtte.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår behandling av personopplysninger, eller hvis du vil utøve dine rettigheter i henhold til personvernforordningen send oss en epost til personvern@frontsoftware.no

Informasjon vi samler automatisk inn

Vi samler inn automatisk loggdata på våre hjemmesider og på sider og systemer vi drifter for andre. Denne informasjonen inkluderer blant annet: IP-adresse, tilgangsdata og -tider, maskinvare- og programvareinformasjon, enhetsinformasjon, informasjon om enhetshendelser og unike identifikatorer. Denne informasjonen er vanligvis ikke brukt eller lett tilgjengelig for oss, men kan oppsøkes og brukes til feilsøking og etterforskningsformål.

Personopplysninger som manuelt legges inn i systemer

For personopplysninger som brukere legger inn i systemer FRONT Software AS drifter eller vedlikeholder for kunder er det kundens og brukerens ansvar å administrere denne personinformasjonen. Kunden er behandlingsansvarlig og FRONT Software AS er databehandler på vegne av kunden.

FRONT Software AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som legges inn på FRONT Software hjemmeside via kontaktskjema. Denne personinformasjonen legges inn i vårt CRM system.

Behandling av Persondata

For å kunne overvåke driften av leverte systemer og yte brukerstøtte har ansatte hos FRONT Software AS tilgang til alle brukeres personopplysninger lagret i de leverte systemene. Automatiske loggdata kan bli brukt til feilsøking og etterforskningsformål. FRONT Software AS kan også bruke underleverandører som har tilgang til personopplysninger. Det signeres en databehandleravtale med underleverandørene. De ansatte hos FRONT Software og underleverandørene har taushetsplikt.

Deling av personinformasjon

FRONT Software AS tar personvern på alvor. Vi selger ikke dine personopplysninger eller deler den med en tredjepart. Vi deler kun personopplysninger med våre underdatabehandlere som trenger din persondata for å yte nødvendige tjenester for driften av systemet.

FRONT Software AS skal ikke utlevere personopplysninger om kunder eller brukere til politiet, norske eller utenlandske myndigheter uten en rettslig kjennelse eller hjemmel i norsk lov for utleveringen. Enhver slik utlevering skal dokumenteres skriftlig og de berørte skal varsles dersom det ikke er pålegg om hemmelighold.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til personvern@frontsoftware.no, eller ved å kontakte vårt personvernombud. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

  – Innsyn i egne opplysninger – Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

  – Korrigering av personopplysninger – Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

  – Sletting av personopplysninger – I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

  – Begrensning av behandling av personopplysninger – I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

  – Protestere mot en behandling av personopplysninger – Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

  – Dataportabilitet – Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

  – Du kan klage på vår behandling av personopplysninger – Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

Det kan være vilkår eller begrensninger på disse rettighetene, og rettighetene til den registrerte avhenger av de spesifikke omstendighetene i behandlingsaktiviteten.

Sikkerhet

Vi gjennomfører kontinuerlig og oppdaterer administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte din informasjon mot uautorisert tilgang, tap, ødeleggelse eller endring. Noen av de beskyttelsene vi bruker for å beskytte informasjonen din, er brannmurer og datakryptering, og informasjonskontroll. Hvis du vet eller har grunn til å tro at din Ageto-konto legitimasjon har gått tapt, stjålet eller på annen måte kompromittert, vennligst kontakt oss.

Forandringer i Personvernerklæringen

ND Design forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, utgir vi den reviderte personvernerklæringen på denne nettsiden og oppdaterer «Sist oppdatert» datoen øverst i denne personvernerklæringen.

Informasjonskapsler (cookies):

Ved å benytte frontsoftware.no samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler.

Hva er informasjonskapsler (cookies)?

En informasjonskapsel, også kalt cookie, er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon når du besøker et nettsted. Dette er en standard teknologi som brukes av de aller fleste nettsteder til å levere bedre tjenester og forbedre brukeropplevelsen.

Administrere informasjonskapsler (cookies)

Du kan stille inn din nettleser til å blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter eller alle sider dersom du ikke ønsker at disse lagres på din datamaskin. Vær oppmerksom på at mange nettsider ikke vil fungere optimalt hvis du blokkerer for cookies. (undersøk om nddesign ikke påvirkes av disable cookies)

Her er en oversikt over cookies på våre nettsider:

 Navn  Bruk  Utgår etter
 __lotl  Brukes i forbindelse med webanalyse  1 måned
 __utma  Brukes i forbindelse med webanalyse  2 år etter oppdatering
 __utmc  Brukes i forbindelse med   webanalyse  Når sesjonen avsluttes
 __utmz  Brukes i forbindelse med   webanalyse  6 måneder etter oppdatering
 lo_session_in  Brukes i forbindelse med   webanalyse  Når sesjonen avsluttes
 sessid  Brukes i forbindelse med   webanalyse  Når sesjonen avsluttes